Tunnelbanans vagnar rustas upp

Foto: Christer Wiik

Trafiknämnden i Stockholms läns landsting beslutade den 29 april att gå vidare med uppgraderingen av tunnelbanans nyare vagnar, de så kallade C20-fordonen.

 Hundratusentals resenärer reser med C20-fordon varje dag och vagnarna är ett av Sveriges viktigaste fordon för persontransporter. Men i takt med att resandet har ökat, har fordonen använts mer än vad som ursprungligen avsågs.

Trafikförvaltningen har tagit fram en plan för att förlänga livslängden på C20-vagnarna, som levererades under åren 1998-2004. Uppgraderingen beräknas kosta 1, 2 miljarder kronor och innefattar, förutom en förlängning av fordonens beräknade livslängd, även nya informationssystem och ny inredning i vagnarna.

Nästa steg blir att ärendet tas upp i landstingsstyrelsen. Slutgiltigt beslut fattas av landstingsfullmäktige.