Stopp i järnvägstrafiken norr om Kiruna

Malmbanan i höjd med Torneträsk. Foto: Wikipedia

Sedan morgonen den 14 mars är det stopp i tågtrafiken strax norr om Kiruna. Det är ett godståg med containrar som orsakat stoppet mellan Rensjön och Bergfors.

Felavhjälpare var på plats strax efter klockan sju och har konstaterat att ett antal containrar har vält omkull. Ett antal kontaktledningsstolpar är skadade men inga personer har kommit till skada. Tåget innehöll inget farligt gods.