Forskningsprojekt om järnvägsunderhåll

Foto: Trafikverket/Göran Fält

Nu ska Trafikverket, järnvägsforskare, operatörer, branschföretag och entreprenörer i samverkan utveckla ett effektivt underhåll baserat på informationsteknologi. Syftet är att förbättra punktligheten och skapa ett robustare järnvägssystem.

Den 10 december gick startskottet för underhållsprojektet ePilot119, ett treårigt projekt där Trafikverket tillsammans med Järnvägstekniskt centrum vid Luleå tekniska universitet och branschföretagen ska utforma beslutstöd specifikt för underhåll.

Som stöd i arbetet finns två avancerade mätstationer mellan Luleå och Boden som kan mäta temperaturen på alla tåg som passerar. Dessutom finns en gemensam plattform för underhållsinformation vid universitetet där data från mätstationerna och alla aktörer kan samlas in, lagras, bearbetas och distribueras.

Syftet är att effektivisera underhållsarbetet och få alla inblandade aktörer att gemensamt styra underhållet av hela järnvägssystemet så att rätt saker görs vid rätt tid.

– De data som vi samlar in ska ge oss en objektiv bild av hur tillståndet är för både den rullande materielen och hur det påverkar infrastrukturen, säger projektledare Peter Söderholm från Trafikverket.