Tillväxtverket stödjer Katrineholms Logistikcentrum

Foto: Katrineholms Logistikcentrum

Tillväxtverket beviljar 4,5 miljoner kronor till Katrineholms Logistikcentrum för förlängning av spår 6. Godstågsrörelserna kommer därmed att flyttas från stationsområdet till industrispåren inom Katrineholms Logistikcentrum.

Förlängningen av spår 6 från Logistikcentrum in mot Katrineholms järnvägsstation kommer att förenkla framkomligheten och bidrar till att minska störningarna av persontrafiken på västra stambanan. Miljön kommer att gynnas då mer gods kan fraktas via järnväg istället för lastbil. Detta ligger helt i linje med Sörmlands regionala utvecklingsstrategi och området hållbart trafiksystem.

Katrineholms läge vid västra stambanan gör att det går snabbt att nå viktiga orter med tåget. Mer rationella och miljövänliga transporter gynnar utvecklingen av det regionala näringslivet. Norra Terminalen inom Katrineholms Logistikcentrum är en av Skandinaviens största kombiterminaler.

 - Det är glädjande att tillväxtverket stödjer utvecklingen av infrastrukturen så att Katrineholms kommun och Katrineholms Logistikcentrum får ökade affärsmöjligheter, säger Roger Andersson, projektledare Katrineholms Logistikcentrum.