Fortsatt upprustning av Växjö C

Växjö central. Foto: Christer Wiik

Det blir anslutning med trappor och hiss till plattformarna även vid den västra delen av järnvägsområdet i Växjö. Tanken om att spara pengar och endast göra ett gångstråk över bangården förkastas.

- När vi ändå bygger ska vi bygga ordentligt. Det hade bara varit en tidsfråga innan vi saknat plattformsanslutning även i de västra delarna, säger kommunalråd Per Schöldberg (C).

Kommunfullmäktige hade tidigare i år godkänt en investering om 20 mkr för första etappen av att bygga en ny gångbro över järnvägsområdet. Före beställningen av etapp 2, själva slutförandet, bad fullmäktige om en undersökning av möjligheterna att reducera investeringskostnaden som enligt entreprenörens kalkyl visade på en totalkostnad överstigande 45 mkr.

Möjliga besparingsalternativ som tittades på var att göra en ny upphandling eller att i nuläget slopa anslutning med trappa och hiss till mittplattformen. - De beräkningar som gjorts tyder inte på att en ny upphandling med säkerhet hade givit en lägre kostnad. Säkert är dock att färdigställandet fördröjs minst ett halvår och en förlängning av de störningar som redan finns vill vi undvika, förklarar Per Schöldberg.

Därför blir det nu en bro med anslutning till plattformarna. Kostnaden för färdigställandet beräknas till 18,8 mkr. För trappa och hiss som ansluter till mittplattform tillkommer ca 5 mkr. - Ett växande Växjö måste möta framtiden och skapa de bästa förutsättningarna för ett ökat resande, avslutar Per Schöldberg.