Allegros popularitet växer

Allegro-tåg vid Helsingfors Centralstation. Foto: Christer Wiik

Den 20 september fick Allegro-tåget sin miljonte passagerare. Snabba Allegro trafikerar dagligen åtta turer mellan Helsingfors och S:t Petersburg. År 2011 satte VR upp som mål att Allegro skulle ha 500 000 resor per år fram till 2015. Detta mål har nu uppnåtts till 90 procent. 

– Passagerarantalet i juli–augusti har växt enormt. Allegros popularitet har särskilt växt på de förmånliga morgonturerna från Helsingfors och S:t Petersburg, säger Antti Tiitola, direktör för passagerartrafikdivisionen.  Priserna på Allegros biljetter varierar beroende på avgång och säsong, som billigast kostar resan 39 euro. Största andelen passagerare är ryssar, men antalet finländare växer hela tiden. Antalet passagerare från andra länder som reser till Finland med Allegro har också ökat. – Allegro är en viktig förbindelse för oss och vi vill betjäna våra kunder så bra som möjligt. Vi har satsat betydligt på tågens punktlighet och kvaliteten på servicen bland annat i tågets restaurangservice, konstaterar Tiitola.  Allegro började trafikera mellan Helsingfors och S:t Petersburg den 12 december 2010 och gjorde restiden två timmar kortare till nuvarande tre och en halv timme. Allegro-tåget är ett gemensamt projekt mellan VR och RZD, Rysslands järnvägar. VR och RZD ansvarar för tågens passagerarservice, tidtabeller och biljettförsäljning. Tågen ägs av VR:s och RZD:s gemensamma materielföretag Karelian Trains.