Översvämningar i delar av Norrland

Den senaste tidens kraftiga regnande har medfört översvämningar på både vägar och järnvägar.

Det intensiva regnandet får konsekvenser för trafiken på många håll. Framför allt är Västernorrlands län drabbat, såväl tågtrafiken som stora och små länsvägar är drabbade, samt riksväg 90.