Nytt biljettsystem hos X-tåg

Från den 27 september kommer X-trafik, Kollektivtrafikhuvudmannen i Gävleborgs län, att börja byta biljettsystem på alla bussar och X-tåg, vilket innebär att alla kunder successivt kommer att få byta ut sina Resekort.

För att underlätta övergången till det nya systemet för bolagets kunder kommer både gamla och nya maskiner finnas installerade i fordonsflottan  under en övergångsperiod.