Trafikverket presenterar preliminär tågplan

Foto: Stefan Nilsson/SJ

Trafikverket presenterar nu utkastet till den tågplan som kommer att gälla under 2014. Tågplanen är samtliga tågs tidtabeller och tider för banarbeten.

Genom den marknadsöppning som har genomförts ser vi att det är fler tågbolag än tidigare som har ansökt om att köra trafik, inte minst mellan landets två största städer Stockholm och Göteborg. Järnvägen är dessutom i behov av upprustning. Exempelvis på delar av Västra stambanan där flera nödvändiga banarbeten ska samsas med godståg, fjärrtåg, regionaltåg och pendlingstrafik. Det innebär att på vissa sträckor är systemet helt enkelt fullt efter vad som är möjligt att köra för att klara punktlighet och säkerhet.

Två tågbolag, Citytåg i Sverige och MTR, startar trafik med snabba tåg mellan Stockholm och Göteborg under året, medan Hector Rail vill köra Stockholm – Sundsvall. SJ återkommer med snabbtågstrafik mellan Göteborg och Malmö.

Det blir ny lokaltågstrafik med Pågatåg till Markaryd och Bromölla, och med Krösatågen mellan Växjö och Hässleholm. Vid tidtabellsskiftet i december återkommer även trafiken Emmaboda – Karlskrona efter upprustningen. Pendeltågstrafiken mellan Södertälje och Gnesta finns kvar. Trafikverket har justerat tidtabellerna för att få plats med tågen, och endast enstaka tåg vänder i Järna.

Trafikverket har en löpande dialog med tågbolagen i planeringsarbetet och gör sitt bästa för att tillgodose deras behov och skapa en robust tidtabell som totalt sett ger allra störst nytta för samhället.

 Man provar många alternativ för att hitta lösningar där det blir krockar i tidtabellen. I de flesta fall kommer man överens om vilka tåg som bör prioriteras, flyttas och vilka som kan plockas bort. Ibland är dock önskemålen oförenliga och då blir det för trångt på spåren.

Nu följer en remissperiod fram till 5 augusti där tågbolagen och trafikhuvudmännen kan lämna in sina synpunkter. Om det finns synpunkter startar därefter ett samordningsarbete som sträcker sig fram till den 20 september då tågplanen fastställs för att börja gälla den 15 december i år.

- Vi vill understryka att vi är, har varit och kommer att vara lyhörda för tågbolagens önskemål och behov att få köra tågtrafik. Samtidigt måste man vara medveten om att vi inte kan släppa in för mycket trafik eftersom det resulterar i att marginalerna helt försvinner och den trafik som ska gå på spåren löper större risk att bli försenad. Nu fortsätter arbetet att hitta de bästa lösningarna säger Jonas Westlund, chef för enheten Försäljning hos Trafikverket.