Ändrade hälsokrav för lokförare

Foto: Ulrika Göransson/SJ

Den 1 juli 2013 ändras hälsokraven för lokförare eller för anställda som räknas in i kategorin "annan personal" i spårbunden trafik.

Flera av förändringarna innebär lättnader. Ändringarna innehåller också nya beteckningar och grupperingar. Några förändringar är:

  • Lättnader i kraven på hörsel för annan personal, nytillträdeskraven är slopade och hörselkrav för frekvensen 3 000 Hz är borttaget (samordning med hörselkrav för lokförare).
  • För lokförare anges att hörselvärden är riktvärden vid läkarens bedömning av om föraren har tillräckligt god hörsel.
  • Borttagen gräns för styrka av korrektion av astigmatism (cylinderkorrektionen) för annan personal (samordning med hörselkrav för lokförare).
  • Borttagen gräns för styrka i den mest brytande meridianen om kontaktlinser kan användas under hela arbetspasset. Gäller både lokförare och annan personal.
  • Trafiksäkerhetsuppdragen för annan personal har omgrupperats till fyra (1 § 1 – 1 § 4) mot tidigare sex grupper. I föreskriften finns allmänna råd med exempel på sådana arbetsuppgifter.
  • Listan av sjukdomar som utgör hinder har utökats med ADHD, autismspektrumtillstånd och likartade tillstånd samt psykisk utvecklingsstörning som får egna punkter (ingick tidigare under punkterna psykiska sjukdomar/störningar).

 

Foto: Ulrika Göransson/SJ