Euromaint bygger om åt Jernbaneverket

Euromaint Rail har fått förnyat förtroende från norska Jernbaneverket Bane Energi och bygger om och moderniserar två omformare av modellen Q38/Q39 på 5,8 MVA och en Q48/Q49 på 10 MVA. Euromaint tar ett helhetsansvar för uppdraget, vilket innebär allt från ombyggnad på verkstad, drifttagning av omformarna på plats i omformarstationen till logistiken runt uppdraget.

– Det är glädjande att Jernbaneverket ger oss förtroendet att utföra uppdraget. När arbetet är klart kommer de att ha tre moderna omformare som kräver mindre underhåll i omformarstationerna, säger Lelle Cryssanthander marknadschef för Euromaints affärsområde Komponenter.

Efter ombyggnaden kommer omformarna bland annat ha en modern PLC-baserad kontrollutrustning samt borstlösa matare. Det innebär att underhållet i omformarstationerna minskar samtidigt som revisionsintervallerna kan förlängas. Det leder till både minskade underhållskostnader och högre tillförlitlighet för Jernbaneverket Bane Energi. – Vi har anlitat Euromaint tidigare och vi har varit nöjda med de arbeten som de har utfört åt oss. Vi upplever att våra maskiner är i bättre skick än tidigare och att tillförlitligheten har blivit högre de senaste åren. Detta tillsammans med ett attraktivt erbjudande, både vad gäller pris och kvalitet, gjorde att vi valde Euromaint som leverantör för detta uppdrag, säger Roy Tore Oppegaard, projektledare för uppdraget på Jernbaneverket Bane Energi.

Arbetet påbörjades i maj 2013 och utförs vid Euromaints komponentverkstad i Åmål. Arbetet beräknas vara slutfört i april 2014.