Järnvägsskolan blir kvar i Trafikverket

Efter en längre tids arbete med att försöka hitta en ny ägare och verksamhetsform för Järnvägsskolan är det nu beslutat att skolan blir kvar som resultatenhet i Trafikverket.

  Under åren sedan Trafikverket bildades har dialog förts med många olika intressenter. Trafikverket har i dessa    diskussioner varit mycket tydligt med att Järnvägsskolans möjligheter till långsiktig utveckling måste vara helt säkrad  för att en överföring till en ny ägare skulle vara möjlig. Detta har inte lyckats fullt ut och därigenom återstod till slut  endast möjligheten att fortsätta verksamheten inom ramen för Trafikverket.