SJ mest hållbart

Ju fler som väljer tåget, desto bättre för miljön, säger Erica Kronhöffer,hållbarhetschef på SJ. Foto: Posten

För tredje året i rad vinner SJ utmärkelsen ”Sustainable Brands” i branschen för persontransportföretag. I hela Sverige rankas SJ som det sjätte mest hållbara varumärket.

– Punktlighetsarbetet är en av SJs viktigaste hållbarhetsaspekter. Ju fler som väljer tåget, desto bättre för miljön, säger SJs nya hållbarhetschef Erica Kronhöffer.

I marknadsundersökningen Sustainable Brand Index undersöks varje år de största varumärkena på den svenska marknaden. Undersökningen har frågat 9 000 personer om miljöansvar och socialt ansvarstagande baserat på Förenta Nationernas 10 principer i Global Compact. I svaren sägs att SJ är ett företag som har en av de bästa kombinationerna av Sustainable Brand Awareness (SBA) och Sustainable Brand Quality (SBQ) inom miljöansvar och socialt ansvarstagande.

 SJ hamnar högt upp på Sverigelistan och rankas för tredje året i rad som etta i persontransportbranschen där tågbolag, bussbolag och taxiföretag tävlar.

– Att upprätthålla en hög punktlighet innebär att fler kan välja tåget istället för ett mer miljöbelastande transportslag. Tillsammans bidrar vi till en hållbar utveckling, säger Erica Kronhöffer som tillträdde som hållbarhetschef i SJ i april.

Under 2012 ökade SJs punktlighet för fjärrtåg till 91 procent (från 88 året före). För regionaltrafiken ökade punktligheten från 87 till 90 procent. Ett annat pågående hållbarhetsprojekt är att SJs lokföraren genomför en utbildning i ecodriving för att minska den redan låga energianvändningen vid tågkörning.

I motiveringen till SJs sjätteplats står det att ”det innebär att svenska konsumenter anser att SJ är ett företag som på en aggregerad nivå är bra på att ta miljöansvar och socialt ansvar. SJ har lyckats nå ut brett med sitt budskap och de konsumenter som mottagit budskapet har i stor utsträckning bedömt det som positivt. Enligt vår definition innebär placeringen att SJ är ett varumärke vars löfte inte bara omfattar pris och kvalitet, utan också ett ansvarsfullt och öppet sätt att skapa detta pris och denna kvalitet.”

I SJs egna ombordundersökningar bland resenärerna är miljöhänsyn en viktig orsak till varför många väljer att åka med SJs tåg.

– Mer än 40 procent av våra kunder säger att de väljer tåget för miljöns skull. Vi har en miljökalkyl på vår hemsida där resenären lätt kan räkna ut hur lite en tågresa belastar miljön jämfört med andra transportslag, säger Erica Kronhöffer.