Finska banarbeten i sommar

Sibeliuståget på Helsingfors centralstation. Foto: Leif Rosnell/VR

Med hjälp av underhållsarbete och banprojekt vill man säkerställa en trygg och smidig tågtrafik. I olika delar av Finland utförs banarbeten, på grund av vilka tågturer inställs och ersätts med bussar.

 Byggandet av Ringbanan fortsätter i snabb takt under sommaren. En av de mest utmanande entreprenaderna är Dickursby stationsbro, som byggs på stationsområdet ovanför de trafikerade spåren och mitt bland passagerarna.

Byggandet i järnvägstunnlarna framskrider hela sommaren. Inredningsentreprenaderna av tunneln och stationerna vid Flygplatsen och Aviapolis är i full gång. I Vinikby och Rödsand håller man på att bygga stationsreserveringar.

Ovan mark fortsätter projektet med att förbättra riksväg 3, d.v.s. schaktningsarbetet på avsnittet i öppen terräng mellan riksväg 3 och Ring III samt byggnadsarbetet vid Kivistö station. Överbyggnadsarbetet inleds i sommar vid sammankopplingsområdet i Havukoski och fortsätter i höst norr om Vandaforsens station samt i Lejleområdet.

Schaktningsarbetet mellan Ringbanans östra tunnelmynning och stambanan slutförs i sommar. Byggandet av Lejle station blir klart i början av hösten. Ringbanan är en stadsbana som skapar förutsättningar för nya bostadsområden och arbetsplatser.

I sommars görs det plattforms-, bro- och banarbeten på trafikplatserna i Bennäs, Vihanti och Oulainen. Banarbeten utförs också på trafikplatserna i Tuomioja och Tikkaperä. Det byggs dubbelspår mellan Karleby och Eskola. Ballasten förnyas på banavsnittet mellan Ylivieska och Kilpua.

Byggnadsarbetet orsakar trafikavbrott, varvid en del av passagerartågen ersätts med bussar.

Förbättringen av banan mellan Seinäjoki och Uleåborg innebär att restiderna förkortas, vilket möjliggör en ökning i tågtrafik och minskar dess störningskänslighet.

 Mellan Pieksämäki och Suonenjoki förnyas rälsen och makadamballasten. Mellan Suonenjoki och Kuopio fortsätter man rälsbytet som påbörjats 2012 samt sanerar trafikplatser.Den dagliga persontågtrafiken ersätts med bussförbindelser mellan Pieksämäki och Kuopio under tiden som banans överbyggnad förnyas. På stationerna finns det information för passagerarna om specialarrangemangen. Persontågtrafiken återgår till det normala 24.6.2013.

 Överbyggnadsarbetet på banavsnittet mellan Vammala och Kokemäki fortsätter i juni. Förnyandet av järnvägsbroarna i Siuronkoski och Putajanjoki pågår. Med ombyggnaden av järnvägen vill man säkerställa en säker och punktlig trafik.

 Överbyggnaden på banavnittet mellan Gamlas och Myrbacka förnyas. Finlands näst längsta järnvägsbro, Piijoki järnvägsbro över Rutiån, kommer också att få ny membranisolering. Arbetena inverkar avsevärt på närtågstrafiken i huvudstadsregionen under sommarmånaderna. Reparationsarbetet pågår till 2014.

 Växeln i södra ändan av Karviainen förnyas i sin helhet på banavsnittet mellan Loimaa och Åbo.Mötesplatsen i Karviainen är för tillfället ur bruk. Efter att arbetet blir färdigt i vår, kan planerade möten ordnas och banavsnittet är inte heller så känsligt för störningar som tidigare.