Trafikverket ersätter inte Norrtåg

Foto. Norrtåg

Trafikverket har meddelat regeringen att det inte finns någon juridisk grund för att ersätta Norrtåg för att trafikstarten på Ådalsbanan blev mer än 1,5 år försenad, rapporterar Sveriges Radio P4 Västernorrland.

Norrtåg, som ägs av de fyra nordligaste länstrafikbolagen, har enligt SR, summerat sina merkostnader till drygt 45 miljoner kronor. 

Enligt Sveriges Radio så anser Norrtåg att Trafikverket antingen har utfärdat bindande löften eller blivit skadeståndsskyldigt för hur banbygget har skötts.

I ett pm till regeringen hävdar Trafikverket tvärtom.

"Endast ifall ersättning ska utbetalas ex gratia (dvs av välvilja), bör ersättning till Norrtåg ifrågakomma med anledning av vad som hittills framkommit." skriver Trafikverket.