Förhandlingar för järnvägssektorn återupptas

Förhandlingarna angående nya centrala avtal för branscherna spårtrafik och järnvägsinfrastruktur återupptas den 2-3/5.

 Det som då ska behandlas är vilka anställningsvillkor som ska gälla vid verksamhetsöverlåtelse  framöver. Frågan, som är föranledd av SJ:s försök att försämra anställningsvillkoren för personalen i den verksamhet man övertog från DSB, har stor betydelse för all upphandlad verksamhet inom spårtrafikbranschen.

Fortsatt gäller dock att ingen uppgörelse  får  träffas innan SEKO erhållit besked angående medlemmarnas pensionsvillkor på den så kallade  ITP-planen.