Delar av norska Dovrebanan stängs av

Fram till 24 maj är delar av Dovrebanan  stängd mellan 07.50 och 10.30 på vardagar. Under denna period rustas järnvägsspåret mellan Rudshøgda och Brøttum. Detta är en viktig förebyggande åtgärd mot skador som uppkommer av kraftiga regn.

-Vi rensar järnvägsdikena och tar bort oönskad vegetation, jord och gräs,.Detta säkerställer att vattnet leds bort på ett säkert sätt när det kommer kraftiga regn, vilket i sin tur gör att järnvägen blir bättre rustad mot jordskred och översvämningar, säger projektledaren Sigbjørn Korsgård.

I samband med detta projekt passar man även på att lägga nya kabelkanaler längs sträckan.