Ringbanan i Helsingfors försenas

Tågtrafiken fortsätter obehindrat även längs de spåravsnitt som utgör en del av Helsingfors nya Ringbana. Foto: Trafikverket Fin

Byggandet av Helsingfors´ nya spåravsnitt, Ringbanan, som inleddes 2009 har nu kommit halvvägs. De största entreprenaderna är i gång och ett stort antal entreprenader har slutförts. Banan tas i bruk i juli 2015. Enligt det ursprungliga tidsschemat skulle Ringbanan öppnas för trafik 2014.

 

– Tidsschemat justerades på grund av tilläggsarbetet som orsakades av att sönderfallsprodukter av frostskyddsvätska, dvs. glykol, påträffades i berggrunden vid Helsingfors-Vanda flygplats, berättar Kari Ruohonen, överdirektör vid Trafikverket.

 

De första iakttagelserna av mikrobtillväxt och glykol gjordes sommaren 2010. Glykolens sönderfallsprodukter förkortar byggnadsmaterialens livslängd och därför måste tunnlarna byggas av hållfastare material än normalt. Lösningen är en lufttät dubbeltunnel som byggs på insidan av bergstunneln på en cirka 1 000 meter lång sträcka. Motsvarande specialkonstruktioner byggs också i stationslokalerna, avsänkningarna och korridorerna. Luktproblemet från nedbrytningsprodukterna elimineras genom att undertryck skapas i utrymmet mellan berget och den isolerande konstruktionen.

På andra ställen framskrider byggandet av Ringbanan enligt den ursprungliga planen.

 

– I augusti slutförde vi anläggningsarbetet på den öppna bansträckan mellan Ring III och Tavastehusleden.  Nästa entreprenad som slutförs är Vandaforsens station som beräknas vara färdig före utgången av september. Av de entreprenader som börjar inom kort vill jag särskilt nämna byggandet av kontors- och affärscentret och stationsbron i Dickursby som inleds i oktober 2012, berättar Juha Kansonen, projektchef för Ringbanan.

 

Källa: Trafikverket Finland