Skadad räls orsakade urspårningen i Stöde

Trafikverkets utredning av urspårningen av ett nattåg i Stöde är klar. Den visar att olyckan orsakats av flera samverkande faktorer som medfört att rälsen i en järnvägsövergång kraftigt utmattats. Åtgärder vidtas nu för att en liknande olycka inte ska kunna ske igen.

Den 3 december 2012 strax efter klockan 06:00 spårade SJ:s nattåg från Stockholm till Storlien ur i Stöde. De två sista vagnarna lämnade spåret helt och en av dem blev stående och lutade mot en kontaktledningsstolpe. En person skadades allvarligt och flera andra fick lindrigare skador.

Utredningen visar att rälsen i en plankorsning nära stationen var kraftigt utmattad av flera samverkande orsaker. I övergången slits rälsen mekaniskt av till exempel plogfordon samtidigt som vatten, smuts och föroreningar ligger kvar kring rälssidan. Sammantaget har det medfört att rälsen utmattats av nötning och korrosion. Vid olyckstillfället var temperaturen kring 20 minusgrader.  - Utmattningen och korrosionsskadorna på rälsen nere i plankorsningen var svåra att se vid vanliga inspektioner, säger Mats Fhanér, utredare, Trafikverket. Tidpunkten för olyckan kan ha påverkats av kyla men rälsbiten hade sådana skador att brottet skulle skett förr eller senare. En oskadad räls klarar mycket lägre temperatur än den som rådde vid olyckstillfället.

Trafikverket ser mycket allvarligt på olyckan. Rälstypen som inköptes från 1985 och framåt är sedan länge ersatt vid byte och nyanläggning till en robustare sort. Där rälsfabrikatet finns kvar vidtas nu åtgärder för att se till att en liknande olycka inte kan inträffa igen. - Vi är ytterst tacksamma för att den allvarliga olyckan inte fick ännu större konsekvenser, säger Stefan Jonsson, enhetschef, Trafikverket. Nu ändrar vi dels rutinerna för renhållning och skötsel, dels inför vi nya rutiner vid inspektion så att utmattningskorrosion ska kunna upptäckas i ett mycket tidigare skede.