Höghastighetståget Peking-Shanghai har transporterat 100 miljoner passagerare

Foto: AlexHe34

Enligt Kinas järnvägsmyndigheter har höghastighetslinjen som förbinder Peking med Shanghai transporterat över 100 miljoner passagerare sedan den togs i drift i juni 2011.

Den 1 328 kilometer långa linjen, byggd till en kostnad av 217.300 miljoner yuan motsvarande 34,7 miljarder dollar, har minskat restiden mellan Peking och Shanghai från minst åtta timmar till bara fem. Höghastighetslinjen från Peking till Guangzhou, världens längsta höghastighetslinje i sitt slag, öppnades för kommersiell service i december. Det innebär att den totala längden av Kinas snabbjärnvägar nu är mer än 9 300 kilometer.

Investeringar och byggande i Kinas järnvägssektor återhämtade sig under 2012 när landet satte som mål att bygga ett nationellt järnvägsnät på cirka 120 000 kilometer till 2015, inklusive 18 000 kilometer höghastighetslinjer.