Gratis internet på alla tågstationer i Schweiz

Foto: Kiwaner

Som en följd av ökningen av passagerarns förväntningar när det gäller mobil kommunikation på tåg installerar man nu WiFI på samtliga tåg. Enkel och pålitlig tillgång till mobila tjänster och snabb anslutning till Internet har blivit viktiga faktorer för att öka kundnöjdheten under resan.För att kunna ge bättre Wi-Fi-täckning på tåg i Schweiz installerar man för närvarande repeatrar på alla större tåglinjer. Tre fjärdedelar av tågen på stambanorna kommer att vara utrustade med WiFi i slutet av 2013 och återstoden i slutet av 2014.

Mobiloperatörer kommer att kontinuerligt utöka sin 3G och G4-service längs järnvägslinjer för att täppa till luckor i täckningen och för att förbättra mottagningen på tåg. Gratis Wi-Fi finns nu i nästan 100 stationer.