Roanoke rangerbangård lägger ned verksamhet

Foto: Roanoke i Virginia.

Norfolk Southern meddelade nyligen att man kommer att upphöra med rangering av regionala tåg vid Roanoke Terminals rangerbangård i Roanoke, Virginia. Detta kommer att innebära att omkring 140 jobb försvinner. Bangården kommer att fortsätta att ge service till lokala kunder och kommer också att fortsätta att vara ett nav för genomfartstrafiken.Roanoke rangerbangård har haft en stadig nedgång i volymen av antalet vagnar som hanteras med cirka 30 procent sedan 2006. Samtidigt har hela systemet av förbättringar i järnvägens verksamhet frigort nätkapacitet så att arbetet vid Roanoke inte längre är nödvändigt.  

– De anställda som arbetar på Roanoke är engagerade och effektiva. Men det geografiska läget och utformningen av rangerbangården gör verksamheten inte bara dyr utan också överflödig, säger Terry Evans, vice vd.De flesta av de drabbade är underhållsarbetare som inspekterar och reparerar järnvägsvagnar, samt rangerpersonal som sköter omkopplingar av tågen. Även vissa som arbetar med spåunderhåll påverkas.Totalt räknar Norfolk Southern med att hålla mellan 850 och 1 150 personer ansällda under 2013, för drift och underhåll. Eventuella lediga jobb kommer först att erbjudas anställda som berörs av Roanokes omställning.Förändringen som innebär att Roanoke inte längre kommer att fungera som en regional bangård innebär inte att Norfolk Southern, som för närvarande sysselsätter cirka 1 870 personer, kommer att upphöra med sin närvaro i området. Förutom den kvarvarande terminalverksamheten kommer Norfolk Southern även att fortsätta att engagera medarbetare på Shaffers Crossings lok- och vagnverkstäder, och på "East End Locomotive" på Roanoke Material Yard - samt behålla sitt huvudkontor för Virginia Division och sin kontorsbyggnad på Franklin Road.