EU stöder förbättringar av dansk järnväg

Foto: Jorges

Europeiska unionen kommer att ge medfinansiering med 5 miljoner Euro från TEN-T-programmet för ett projekt att uppgradera viktiga järnvägslinjer mellan Själland och Lolland i Danmark.Projektet, som är en del av en järnvägsförbindelse över Fehmarn Belt, ett TEN-T-prioriterat projekt, är en del av de viktigaste nord-sydliga linjedragningarna som förbinder de nordiska länderna till övriga Europa.

Projektet, som valts ut för finansiering inom ramen för 2011 TEN-T:s årliga inbjudningar, kommer att stödja en detaljerad planering och de studier som krävs för att uppgradera till en framtida fast linje från Ringsted till Rødby. Denna linje representerar en av två delar av Fehmarnjärnvägen, och genomförandet är därför nyckel till hela den nya sträckningen.