10:e internationella Heavy Haul Association Conference 2013

Foto: Gman

UIC deltog i den 10:e internationella "Heavy Haul Association", IHHA, konferensen 2013. Värd, den 4 till 6 februari i New Delhi, var de Indiska Järnvägarna. Temat för konferensen var "Kapacitetsuppbyggnad för  framgång med tung trafik". Cirka 700 delegater deltog i workshops i fyra parallella sessioner. Den senaste utvecklingen i USA, Kina, Sverige, Norge, Australien, Ryssland lyftes fram, och i konferensen deltog representanter från mer än 30 länder.Över 120 ämnen presenterades för deltagarna och diskuteras - såsom:- Dynamik för godstrafik- Spårarbete- Övervakning av rullande materiel- Underhåll av godståg- Nätkapacitet- Drift och ekonomi av verksamhet men tung trafik

Konferensen är ett utmärkt forum för forskare, praktiker, beslutsfattare och industriledare att träffas och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter om hur man öppnar nya möjligheter för tung trafik.

Jean Pierre Loubinoux, generaldirektör för UIC och ledamot i styrelsen för IHHA, hade delegerat till Bernard Schmitt, UICs projektledare för tung trafik, uppgiften att förse styrelsen med information om de viktigaste frågorna i en studie slutfördes i januari i år. Studien sammanfattar i en ögonblicksbild bästa av praxis i Europeiska unionen när det gäller ökningen av längd och nyttolast för godståg.Innan nästa konferens, som kommer att äga rum i Perth, Australien, i juni 2015, kommer UIC att vara värd för IHHAs styrelse vid UIC HQ 2014. Detta kommer att vara ett tillfälle att ge en uppdatering vad gäller teknik och tillväxtutsikter.Den internationella "Heavy Haul Association" är en världsomspännande, icke-statlig, vetenskaplig och teknisk sammanslutning av intressenter för effektivisering av tågtrafik genom längre och tyngre tågsett