Intermodala transporter mest miljövänliga

Seattle-baserade konsultbyrån McKinstry har släppt en studie som bekräftar att de intermodala kylexpresserna till och från hamnen i Quincy ger mindre CO2-utsläpp än lastbilstransporter till och från hamnen. Rapporten bekräftar en tidigare undersökning av koldioxidutsläpp som genomförts av Burlington Northern Santa Fe, BNSF.För att underlätta för hamnen i Quincy, och för olika transportörer och fraktare, att besvara förfrågningar från kunder, myndigheter, berörda parter och organisationer om fördelarna med intermodala järnvägsförbindelser när det gäller koldioxidutsläpp, har McKinstry verifierat att mätdata gjorda av hamnen i Quincy stämmer och är korrekta.Till exempel har McKinstry verifierat att siffrorna från BNSFs "Carbon Estimator Tool" när det gäller transporter med kylcontainrar från Washington State till Chicago eller från Chicago till Washington State minskar koldioxidavtrycket med 52 procent jämfört med en lastbilstransport.

– Efter att ha arbetat i Quincy är vi på McKinstry mycket medvetna om vår unika position för att hjälpa till att validera och bestyrka att den "gröna" intermodala lösningen via hamnen i Quincys kombiterminal fungerar väl för att skeppa varar över hela USA på ett miljövänligt sätt, säger Peter Locke, chef för hållbara konsulttjänster på McKinstry.Data från källor som US Department of Transport visar att transporter på järnväg har en lägre klimatpåverkan jämfört med fjärrtransporter med lastbil. Klimatpåverkan minskar med allt från tre till fyra gånger tack vare förbättrad bränsleeffektivitet och minskade koldioxidutsläpp. Även jämfört med andra metoder för transport på järnväg, för till exempel leverans av färskvaror och andra ömtåliga jordbruksprodukter, är den intermodala lösningen i särklass den mest effektiva.