Ungerska Järnvägarna tillåter kvinnliga lokförare

Foto: Wikipedia

I början av februari började de Ungerska Järnvägarna utbilda kvinnliga lokförare för första gången i sin 145-åriga historia.

Idag behöver lokförare inte lyfta tunga föremål eller skyffla kol, vilket är anledningen till att jobbet nu lämpar sig även för kvinnor, menar representanten för de Ungerska Järnvägarna, Karoly Peiper.

– Våra tåg är moderna och till stor del automatiserade. Nu har en grupp på 21 praktikanter, däribland sju kvinnor, påbörjat sin järnvägsutbildning, vilken kommer att vara avslutad om drygt ett år.

Bolagets verkställande direktör, Ilona David, säger att utbildningen av kvinnor har startat på grund av behovet av arbetskraft men också som en jämställdhetsreform som är en del av företagets program för modernisering. Ungerska Järnvägarna är en av de största arbetsgivarna i landet.