Göteborgs Spårvägar upphandlar spårvagnar

Foto: Christer Wiik

Göteborgs Spårvägar får ansvaret för upphandlingen av nästa generation spårvagnar. Det beslutade Kommunstyrelsen den 6 februari. I ett första skede handlar det om 40 nya vagnar. Det totala behovet är 100 vagnar under en tioårsperiod. 

Förutom senaste upphandlingen (vagnstyp M32) har Göteborgs Spårvägar historiskt ansvarat för upphandling av Göteborgs spårvagnar.

– Vi är stolta över att få tillbaka detta viktiga uppdrag. Nu ska vi använda all vår kunskap och erfarenhet för att optimera upphandlingen så att göteborgarna får vagnar som vi kan vara stolta över lång tid framöver, säger Lars-Börje Björfjäll, vd för Göteborgs Spårvägar.

Göteborgs Spårvägar är ett av Sveriges största kollektivtrafikföretag och Nordens största företag inom spårvagnstrafik, med 130 års erfarenhet. När det nu är dags att upphandla nästa generation spårvagnar för Göteborg kommer Göteborgs Spårvägar, på uppdrag av Trafikkontoret, att vara projektägare och ansvarig beställare.

– En av de viktigaste parametrarna är att det ska vara en existerande vagntyp som rullat ett antal kilometer på andra platser. Vagnen kommer också att provköras i Göteborg, som har en speciell infrastruktur, innan ett beslut tas. Samtidigt spelar förstås också budget och ekonomi en avgörande roll, säger Lars-Börje Björfjäll.

Så snart protokollet från kommunstyrelsens möte är justerat startar Göteborgs Spårvägar arbetet med att tillsätta en projektorganisation med de specialistkompetenser som krävs för att göra en optimal upphandling.