Ukrainska staten Järnvägar drar på sig rekordförluster

Foto: Ukrainian Railways

Förlusterna för den Ukrainska Statens Järnvägar gällande passageraretrafiken kan komma att uppgå till en miljard dollar, enligt företagtes presstjänst. Majoriteten av bolagets förluster kommer från subventionerade biljettpriser för resenärer.

Enligt Ukrainska Statens Järnvägar har förlusten för de första 10 månaderna i år redan nått cirka 800 miljoner dollar.

Enligt vissa ukrainska analytiker är den nuvarande situationen för den Ukrainska Statens Järnvägar katastrofal, eftersom förlusterna i bolaget har nått kritiska nivåer i år. I jämförelse var bolagets förluster i 2011 endast 3,1 miljarder euro. Den ukrainska regeringen är medveten om den aktuella situationen men den ukrainska staten har inte längre medel för att ge subventioner till förlustföretag.

En av anledningarna är stora statliga investeringar i storskalig återuppbyggnad av det nationella järnvägsnätet, som sker med syfte att minska driftskostnaderna som ärvdes från den sovjetiska ekonomin. Som ett led i detta har runt 4 000 växlar redan uppgraderats från manuell till elektrisk fjärrmanövrering.