Rumänska Statens Järnvägar lanserar beställningsfunktion för chartertåg

Foto: Jmabel

Nu kan fysiska eller juridiska personer boka ett eget tåg för en personlig resa till valfri plats i Rumänien. Bolaget ger möjlighet för kunden att själv välja vagntyp, lok och möjlighet att ansluta restaurangvagn, med mera.

Rumänska Statens Järnvägar har introducerat möjligheten inom ramen för ett projekt för att övervinna den ekonomiska krisen för bolaget.

Under januari till oktober 2012 - under vilken tid möjligheten att hyra sig ett tåg funnits i ett pilotprojekt - har man genomfört 16 charterresor, däribland 11 beställningar inom turism och fem kontrakt för filminspelning. Rumänska Statens Affärsverk har dragit in 200 000 euro från verksamheten.