Jerusalems High Speed Rail Link lägger fram nytt detaljförslag

Foto: Israel Railway Company

Jerusalem High Speed ​​Link Project är ett nationellt mega-projekt som kommer att ansluta Israels huvudstad till "Greater Tel Aviv Metropolitan Area" med hjälp av en snabbtågsförbindelse med syftet att lindra trafikstockningar på de vägar som förbinder de två områdena.

Projektet innebär uppförandet av en cirka 38 kilometer lång dubbelspårig linje som kan ha grenar till Ben Gurion Airports lokala transportled Modi'in Line samt konstruktion av en terminal mellan Binyaney Hauma och Jerusalem Central Bus Station på ett djup av cirka 80 meter under gatunivå.

Planerad längd: 38 kilometer med fem tunnlar med en total längd på ca 37 kilometer.  Tio broar på över 6 kilometer ingår i projektet. Tågen på denna linje är elektrifierade. I rusningstid blir turtätheten tre tåg i vardera riktningen.