Varningssystem förhindrar tippningsolyckor

Foto: Wiki Media

Enligt den nya Europastandarden En 15746 ska maskiner som arbetar på järnväg vara utrustade med RCI, Rated Capacity Indicator, en lyftbegränsare för att undvika tippolyckor. Sveriges största grävlastartillverkare Huddig ligger steget före då alla deras grävlastare är utrustade med RCI, eller förberedda för systemet.

Utvecklingsavdelningen på Huddig har konstruerat det integrerade systemet som både varnar samt mjukstannar grävaggregatet vid tippningsrisk.

– Säkerheten har högsta prioritet för oss och kontinuerlig produktutveckling gör att vi alltid kan erbjuda våra kunder det senaste, säger Bertil Gyllner, konstruktionschef på Huddig i ett pressmeddelande.

När 90 procent av den tillåtna lyftkraften uppnåtts larmar systemet med ett varningsmeddelande i displayen och med en kort återkommande varningssignal, samtidigt som hastigheten reduceras. Varningsfrekvensen ökar varefter tipprisken ökar. Då 105 procent av den tillåtna lyftkraften uppnåtts ljuder en konstant varningssignal och grävaggregatet mjukstannar.

I Norge är RCI ett absolut krav för alla maskiner som ska arbeta på järnväg. Även i USA krävs RCI lyftbegränsare vid järnvägsarbeten och standarden gäller också över hela Europa.

– Det är bara en tidsfråga innan entreprenörerna i Sverige ställer samma krav på sina maskin-leverantörer, konstaterar Gyllner.