Innovationsrapport för järnvägen ute nu

Varje år InnoTrans äger rum ger konferensarrangörerna ut en innovationsrapport. Den listar alla nya produkter och lösningar som presenteras på InnoTrans. De innovationer som gör världspremiär i och med konferensen är specialmarkerade med en symbol.

Årets innovationsrapport innehåller beskrivningar av 180 nya produkter från 165 företag och 26 länder.

Innovationsrapporten finns att ladda ned från Innotrans hemsida.