EVR Cargo separeras från estniska järnvägar

Häromdagen ställde sig Estlands regering bakom ett förslag att separera godstransportverksamheten EVR Cargo från statliga estniska järnvägar. EVR kommer i fortsättningen av bedrivas som ett självständigt statligt bolag.

I och med beslutet avgick Ahti Asmann, styrelseordförande för estniska järnvägar. I samband med att han lämnade sitt uppdrag sade han att estniska järnvägar kommer att prioritera tre saker de närmaste åren: att slutföra återuppbyggnaden av järnvägsinfrastrukturen i landet med hjälp av EU: strukturfonder, att säkerställa en hög och hållbar kvalitet när det gäller gods- och  persontrafik, samt att förbereda sig inför införandet av ”Rail Baltic”-projektet.