Metrovagonmash lanserade automatiserad produktionslinje för tillverkning av boggier

Den automatiserade produktionslinjen består av sex monteringspunkter. Boggierna förflyttar sig automatiskt från en plats till en annan. Foto: Metrovagonmash

Ryska teknikföretaget Metrovagonmash, ett dotterbolag till Transmashholding, har lanserat en automatiserad produktionslinje för tillverkning av boggier för rullande materiel. Företaget investerade 35 miljoner rubel, cirka 453 000 euro, i ny utrustning.

Produktionslinjen öppnades officiellt i slutet av december 2018. Den kan producera mer än 1 500 boggier per år, vilket är 40 procent mer än befintlig kapacitet för tillverkning av boggier. Den nya anläggningen konstruerades och installerades av Metrovagonmash´s ingenjörer på nio månader.

Linjen gör att tiden för tillverkning av boggier kan minskas och produktiviteten förbättras med 30 procent. Metrovagonmash förväntas återbetala sina investeringar i form av utrustning under en tvåårsperiod.

Linjekomponenter

Den automatiserade produktionslinjen består av sex monteringspunkter. Boggierna förflyttar sig automatiskt från en plats till en annan. Linjen, som drivs av en dator, avsynas av specialutbildad personal. Systemet är också utrustat med tre interaktiva monitorer som visar arbetet vid varje monteringsplats, eventuella orsaker till förseningar, stillestånd eller fel i utrustningen