Skanska vinner Mälarbanans arbetsmiljöpris

Foto: Trafikverket

Tävlingen som handlar om att stärka motivationen för ett aktivt arbetsmiljöarbete hos Trafikverkets leverantörer pågick under hösten och avslutades i december 2018. Den 9.e januari, kunde Skanska med sina mark- och BEST-arbeten på Mälarbanans delsträcka mellan Spånga och Barkarby, ta emot projektets arbetsmiljöpris i form av ett diplom och en check på 25.000 kronor för personalfrämjande åtgärder. 

Entreprenörer och konsulter med uppdrag i projekt Mälarbanan har i höstas kunnat anmäla sig att vara med i tävlingen, där projektets ledningsgrupp och arbetsmiljöspecialister har agerat jury. Motiveringen lyder:

"För ett omfattande säkerhets- och arbetsmiljöarbete med fysiska åtgärder och rutiner som präglar hela verksamheten, samt sitt arbete med att förändra det kulturella säkerhets- och arbetsmiljötänket i alla led inom organisationen och hos underentreprenörer".

Jonas Persson som är projektchef vid Skanska passar på att lyfta fram betydelsen av ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete när han tar emot vinsten. Jonas säger:

– Målet är att vi inte ska ha några tillbud alls, utan enbart observationer.

Han menar att allt på ett eller annat sätt är kopplat till arbetsmiljö. Oavsett om det handlar om tunga maskiner och höga höjder, till att ha ett trevligt bemötande mot varandra på kontoret. Därför kan man inte arbeta själv med dessa frågor.

– Det är inte jag som är chef på den här arbetsplatsen som ser till så att arbetsmiljön fungerar, utan det är faktiskt alla, säger Jonas.

Trafikverket och projekt Mälarbanans arbetsmiljöpris delades ut för femte året i rad. I utvärderingen för att ta fram en vinnare, ingår bland annat vilket engagemang organisationen har i arbetsmiljöfrågor, hur man jobbar med planering och påvisande av goda arbetsmiljöexempel. 

– En bra arbetsmiljö är en viktig och strategisk fråga för Trafikverket. Vi prioriterar säkerhet, god hälsa och en olycksfri verksamhet. Målet är att ingen ska skadas eller förolyckas på våra arbetsplatser. Vi delar ut ett arbetsmiljöpris för att stärka motivationen för ett aktivt arbetsmiljöarbete hos våra leverantörer, säger Eva Nordberg projektchef på Trafikverket.

Som ett bra exempel, uppdaterar Mälarbanan sina besökare och medarbetarna dagligen med en digital räknare på kontoret som visar hur många dagar som passerat utan allvarlig olycka i projektet. Och just den 10.e januari, som en god motivationshöjare, är projektet uppe i hela 603 dagar utan att någon allvarlig olycka har inträffat. 

Slutligen, som ett sätt att binda ihop tävlingen och att sprida goda idéer och arbetssätt, kommer Skanska att lite senare i januari i år, presentera sitt arbetsmiljöarbete för projekt Mälarbanan och övriga leverantörer i projektet.