Framtidens arbetskraft utbildas med Lännen

På Brinellgymnasiet utbildas framtidens arbetskraft på järnvägen. Sedan några månader tillbaka finns en helt ny Lännen 8800 K med rälsutrustning på skolan för att ge eleverna möjlighet att arbeta med senaste maskinteknik.
Rolf Svensson är ekonomiansvarig och lärare på programmet för Järnvägsteknik och ser den nya rälsmaskinen från Lännen som ett viktigt inslag för att utveckla utbildningen och generera elever som branschen vill anställa.

Signalen ljuder. Bommarna fälls ner. En helt ny Lännen 8800 K Rail kommer rullande på spåret. Färdig med dagens värv; att utbilda framtidens järnvägsarbetskraft på Brinellgymnasiet i Nässjö.

– Vårt övningsområde har alla moment i en verklighetstrogen miljö: växlar, räls, el i fullhöjd med mera. Med vår nya Lännen får vi dessutom senaste maskinteknik för våra elever och en mycket flexibel maskin som kan användas i många utbildningsmoment, säger Rolf Svensson, ekonomiansvarig och lärare på programmet för Järnvägsteknik.

När höstterminen drog igång var den nya maskinen på plats. Komplett med utrustning för borstning, slipers- och rälsbyte, korg för el- och kabelarbeten med mera.

– Maskinen ger flexibilitet. Även för de som inte kommer att sitta i hytten i sina framtida yrken är det ju stor sannolikhet att de arbetar runt en liknande maskin i rälsmiljön, säger Rolf Svensson. Han märker också andra nyttoeffekter av att ha en Lännen i maskinparken: – Som skola kan vi använda den för att skotta snö, i olika typer av markarbeten och underhåll på våra byggnader.

RCI/RCL och 9A

Lännen 8800 K Rail är utrustad med RCI/RCL vältningsförhindrande system. Dessutom har den möjlighet att både driva med 9C (maskinens gummihjul driver och bromsar) och det senaste 9A där maskinen drivs och bromsas med rälshjulen medan gummihjulen är upphängda utan kontakt med rälsytan. 9A är i stora delar av Europa ett krav för arbete på räls och väntas bli det i Sverige också.

– Vi lyssnar på branschen och vill göra våra elever anställningsbara direkt efter skolan. Att ha tillgång till senaste maskinteknik och jobba ”på riktigt” i vårt utbildningsområde är avgörande, säger Rolf Svensson. Och efter några månader tillsammans med den nya maskinen har han sin bild klar: – Stark med fin förarmiljö. Sikten från hytten är mycket bra.

Eftertraktade elever

Utbildningen i Nässjö har riksintag och erbjuder inriktning både mot Banteknik och El- och signalteknik.

– Det är ordentligt drag efter våra studenter. De är eftertraktade och att hitta praktikplatser brukar inte vara svårt. Framtidsutsikterna är goda - nyutbildade som vill jobba med järnväg behövs, säger Rolf Svensson.

Förutom gymnasieprogrammen erbjuder Brinnelgymnasiet även vuxenutbildningar och skräddarsydda företagsutbildningar inom Banteknik.

– En del av dem som går vuxenprogrammen har ju en maskinförarutbildning sedan tidigare. Att då komplettera med banteknik och få möjlighet att köra en modern rälsmaskin är såklart intressant.

Rolf Svensson är ekonomiansvarig och lärare på programmet för Järnvägsteknik och ser den nya rälsmaskinen från Lännen som ett viktigt inslag för att utveckla utbildningen och generera elever som branschen vill anställa.

Läs mer: http://www.lannencenter.com/se

 

Kontaktpersoner:

Mathias Kindell Säljare 0765399387

Peter Ehn Säljare 0707123539

Växelnummer 036-3300270