EU stoppar finansieringen av Fehmarn-tunneln

Illustration: Fehmarn.com

Nu har Scandlines överklagande av Fehmarn-tunnelns finansiering lett till att bil- och tågtunnelns statliga stöd dras in.

– Vi är nöjda med Europeiska unionens domstols dom. Godkännandet av statsstödsmodellen har nu annullerats och Femernprojektet slutat. Scandlines är inte emot en Femern-anslutning med statligt stöd. Statsstöd kan vara nödvändigt vid fullbordandet av sådana stora projekt. Men vi förväntar oss rätt procedur, vilket medför öppenhet och rättvis konkurrens. Stödet måste därför definieras korrekt och realistiskt, säger Søren Poulsgaard Jensen, vd för Scandlines.

Det är avgörande för oss att tunneln inte kan använda statsfinanserna eftersom det passar att införa skattepapperfinansierat prispress när trafikvolymer inte lever upp till de optimistiska prognoserna och färjorna verkar konkurrenskraftiga, menar Søren Poulsgaard Jensen.

Det danska statliga stödet är i själva verket är ett åtagande att tillhandahålla statligt stöd på obestämd tid till detta högriskprojekt menar Scandlines i sitt överklagande.