Bombardiers batteritåg vann Berlin-Brandenburgs innovationspris

Talent 3 har utrustats med fyra takmonterade Bombardier Mitrac-traktionsbatterier, som kan laddas via 15 kV 16,7 Hz-starka överledningar eller med regenererad bromsenergi. Foto: Bombardier

Fransk-kanadensiska Bombardiers batteridrivna tåg TALENT 3 tilldelades Berlin-Brandenburgs välbekanta innovationspris den 30 november 2018.

Tåget är helt utsläppsfritt och bidrar därmed väsentligt till miljövänlig mobilitet. Talent 3 kan användas för ännu existerande icke-elektrifierade bansträckor och ersätta dieseltåg med rena batteridrivna fordon.

En jury med 17 eminenta medlemmar, valde ut Bombardiers batteridrivna tågsätt bland tio finalister. Utmärkelsen omfattar också 10 000 euro. Bombardier har för avsikt att främja innovation och socialt ansvar genom att donera prispengarna.

En del av pengarna kommer att användas för att organisera en så kallad hackathon-party med socialt missgynnade ungdomar och elever i ämnet "Framtidens tåg", i samarbete med Berlins Tekniska universitet. Den andra delen av prissumman kommer att doneras till Sonnenhof, som är ett konvalescenthem för barn i Berlin.

- Innovationspriset är ett utmärkt bevis på vårt teams insatser och för vårt åtagande att leverera nydanande och högpresterande produkter som löser några av de största utmaningarna för miljö och rörlighet idag, sade Pierre-Yves Cohen, VD, ansvarig för produkter och teknik vid Bombardier Transport.

​​​​​​​- Vårt mål var att utveckla ett tystgående och miljövänligt tåg för passagerare och samtidigt erbjuda operatörer över hela världen det bästa alternativet när det gällde att undvika dieseltågens höga utsläpp med hänsyn till både kostnads- och säkerhetsaspekter. Talent 3 är det första batteridrivna passagerartåg som startar trafiken i Europa på över 60 år, sade Cohen.