Erasmusstudenter får 2 000 kronor för att ta tåget

Foto: Trafikverket

Uppsala universitet lanserar ett pilotprojekt för att minska klimatpåverkan. Under nästa år utdelas 50 stipendier till Erasmusstudenter som väljer att ta tåget istället för flyg till sina europeiska värduniversitet.

En utmaning i Uppsala universitets arbete med att minska klimatpåverkan är resandet. För ett top100-universitet i världen är de internationella kontakterna nödvändiga och resor en del av vardagen för många. Internationell erfarenhet är meriterande för studenterna och det finns flera program för utbyten med lärosäten i andra länder.

– Vi vill ju gärna att ännu fler studenter ska delta i utbyte för att få internationell erfarenhet och för att inte öka miljöpåverkan för mycket behöver vi tänka nytt. De signaler vi fått om projektet är att studenterna är positiva, många är starkt engagerade i klimatfrågan, säger Sara Hurtig vid Studentavdelningen som leder projektet tillsammans med kollegan Sara Laginder vid samma avdelning.

De som omfattas är studenter inom Erasmusprogrammet och gäller studier vid något av universitetets partneruniversitet i Europa under 2019. Stipendierna utgörs av en fast summa, 2 000 kronor, som täcker den största delen av kostnaden för ett tågluffarkort med fem resdagar. Ansökan görs samtidigt som ansökan om stipendium och lottas sedan bland de sökande.

– Vad vi vet finns det inget liknande initiativ och fler av våra kollegor på europeiska universitetet har visat stort intresse, vi hoppas att vår satsning även påverkar andra universitet att göra liknande satsningar för att få ett stort genomslag. Pilotsatsningen får nu visa hur vi ska fortsätta arbetet och om det är möjligt att involvera fler målgrupper, säger Sara Laginder.