Oro för nedläggning av Lysekilsbanan

Foto: Joel Grafström

Trafikverkets styrelse har tagit beslut om att lägga ner underhållet på Lysekilsbanan. Fullföljs beslutet kan den elektrifierade järnvägen börja rivas i början av 2022.

Att besluta om att lägga ned en elektrifierad järnväg till västkustens bäst belägna hamn, är fullständigt otidsenligt, menar den tvärpolitiska organisationen "Arbetsgruppen för Bohusbanan".

Med godståg och tät regional tågtrafik skulle nuvarande banavgifter generera intäkter som täcker en större del av den sänkta banunderhållskostnaden. Dessa banavgifter kommer dessutom att höjas mer i framtiden. Detta har aldrig TRV nämnt i remissunderlag och beslutsunderlag. De har endast talat om mycket höga kostnader för att behålla Lysekilsbanan, skriver gruppen i ett inlägg i Bohuslänningen.