En kredit på 350 miljoner pund beviljades för Crossrail

Crossrail-sträckan Elisabeth Line, som hittills har kostat 14 miljarder pund, är kraftigt försenad och därför har dess öppnande förflyttats från december i år till hösten 2019. Wikipedia, kredit: Matt Brown

Brittiska transportministern och ministern för London, Jo Johnson, meddelade nyligen att en kortfristigt återbetalningsbar kredit på 350 miljoner pund, kommer att ställas till Crossrails förfogande efter öppnandet av den centrala delen av Londons Elizabeth Line mellan Paddington och Abbey Wood.

Crossrail, ett helägt dotterbolag till Transport for London (TfL), meddelade den 31 augusti att man behövde mer tid för att kunna slutföra sträckans resterande del och genomföra de omfattande tester som krävdes för att säkerställa järnvägens säkerhet och tillförlitlighet.

Den 26 oktober meddelade minister Johnson att ytterligare finansiering skulle ställas till projektledningens förfogande under perioden 2018-19 för att säkerställa att ”Crossrail kan upprätthålla en hög byggnadstakt."

Johnson informerade om de förhandlingar som pågår mellan TfL, staden London och den brittiska regeringen om huruvida det finns behov av ytterligare finansiella medel.

TfL och DfT har beställt en oberoende granskning av Crossrail och en separat granskning av projektets finansiella och kommersiella ställning.

- Hela Storbritannien drar redan nytta av Crossrail genom projektets leverantörskedja och dess tågflotta, som har tillverkats i Storbritannien, sade Johnson.

- När Crossrail öppnas kommer upp till 200 miljoner människor att använda det nya järnvägsnätet per år. Samtidigt bidrar det färdiga projektet med 42 miljarder pund i form av investeringar till den brittiska ekonomin. En ytterligare uppdatering av Crossrail kommer att offentliggöras när diskussionerna om finansieringsarrangemangen har avslutats.