Veidekke bygger garageanläggning under Norra stationsparken

Illustration: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter

Hagastaden är det nya namnet för hela Norra Stationsområdet. Fram till 2025 ska motorväg och järnväg överdäckas och det gamla industriområdet omvandlas till en levande och attraktiv stadsdel. Veidekke är sedan tidigare aktiva i Hagastaden med byggnation av nyproducerade lägenheter.

– P-hus Hagastaden är en förutsättning för att stora delar av Hagastaden ska kunna byggas. Då stadsdelen till stora delar är en överbyggnad över spår- och vägområden kan många byggherrar inte lösa parkeringsbehovet inom den egna fastigheten. Detta gör byggprojektet komplext. Vi började bygga garaget redan 2014 och huvuddelen kommer nu att utföras av Veidekke fram till 2021. Väl klart år 2022 kommer garaget med över 1 000 parkeringsplatser lösa parkeringsbehovet för över 2 000 lägenheter, säger Stockholm Parkerings vd Christian Rockberger.