Specialinhyrda Rbps-vagnar underlättar järnvägstransporter

Cirka en femtedel av de interna transporterna skickar Vossloh via järnvägen. Även vid transport till kund så använder bolaget järnvägen då de skickar prefabricerade växeldelar på lutande vagnar som gör att växlarna får plats inom det fria rummet. Bild: Vossloh Nordic.

Två extra långa Rbps-godsvagnar underlättar logistiken för Vossloh. Nu ökar mängden växeldelar som transporteras via järnvägen.

6 000 ton gods transporteras årligen från Vossloh fabrik i Ystad till bolagets fabrik i Örebro. I den södra fabriken produceras nämligen räler och andra växeldelar som sedan skickas norrut där de monteras på slipers och blir till kompletta prefabricerade spårväxlar.

Med en lastbil som kan lasta cirka 30 ton så innebär det 200 lastbilstransporter per år. För att minska sin miljöbelastning började bolaget år 2014 att styra om transporterna till järnvägen istället.

– När vi ökar järnvägstransporterna så minskar koldioxidutsläppen avsevärt eftersom nästan hela tågsträckan mellan Ystad och Örebro körs på el, säger Susanne Klyft, chef för miljö, hälsa och säkerhet på Vossloh och får medhåll från kollegan Janne Nilsson, logistikansvarig på Vossloh:

– Miljömässigt så är det klockrent med järnväg. Det blir billigare också, en tredjedel lägre kostnad jämfört med lastbilstransporter, men det är bara en bonus.

Specialinhyrda vagnar

Järnvägsvagnar har betydligt större lastkapacitet än en lastbil – 50 jämfört med 30 ton. En vanlig Rs-järnvägsvagn har dock en begräsning då den bara kan lasta längder upp till 19,5 meter, jämfört med en lastbil som kan lasta upp till 25 meter. Samtidigt är de längsta delarna till en svensk spårväxel upp till 24 meter långa.

För att lasta längder längre än 19,5 meter på en Rs-vagn behöver man använda en extra skyddsvagn som godset kan röra sig över. Det innebär ytterligare kostnader samtidigt som det skapar begränsningar för hur godset kan lastas.

För att lösa problemet hyr Vossloh via Green Cargo sedan våren år 2017 två specialvagnar från Tyskland, fyraxliga vagnar av littera Rbps som lastar längder upp till 25 meter.

– De längre Rbps-vagnarna är mycket lättare att lasta än vanliga Rs-vagnar eftersom de har fällbara stolpar på sidorna, till skillnad från Rs-vagnar där stolparna måste monteras bort för hand. Det finns dessutom en större yta att sprida materialet på, säger Janne Nilsson.

Smidigare logistik

Med järnvägstransporter och egna vagnar följer även flexibilitet.

– En stor fördel med egna godsvagnar är att vi växlar vagnarna till transport när det passar oss. Vi kan ta två lastningsdagar om det behövs, utan att det kostar extra. Med en lastbil måste vi däremot anpassa oss eftersom den behöver vara lastad inom några timmar.

Lastbilens stora fördel är att man kan räkna med att den är framme åtta timmar efter avfärd. För att ha logistiska marginaler så räknar Vossloh med en transporttid på ett halvt dygn. Med tågen räknar de däremot två dygn.

– Om ett systemtåg är fullt så får vagnen vänta tills dagen efter. Därför planerar vi alltid in en marginal på två dygn. Men det har egentligen ingen större praktisk betydelse förutom att vi måste ha en längre planeringshorisont.

 

Fördubbla järnvägstransporterna

Målet är att transportera 20 procent – 1 200 ton – årligen via järnvägen. Men än är man inte riktigt där. Under år 2016 nådde man upp till 15 procent och under 2017 till 18 procent.

Men trots att målet ännu inte är nått än så tänker Janne Nilsson att järnvägen ska ta över än mer från lastbilarna inom en snar framtid.

– Vi vill nå 40 procent till år 2020