Avgiftshöjning på 5 402 procent för godstrafik i Falkenberg

Arkivbild

Falkenbergs kommun planerar att höja avgiften för de godsvagnar som huvudsakligen kör råvaror till ett av kommunens största företag Essity med 5 402 procent till 685 kronor per vagn för några hundra meter från Falkenbergs gamla station till Essitys fabrik.

Mot avgiftshöjningen protesterar Järnvägsfrämjandet i en inlaga i Hallands Nyheter. Hur orimligt hög kommunens avgift på 685 kronor/vagn är kan jämföras med att Trafikverkets spåravgift för en 90 tons järnvägsvagn som rullar 70 mil är 595 kronor påpekar Järnvägsfrämjandet, som menar att höjningen innebär att transporterna i stället kommer att ske med lastbil.

600 stora 90 tons järnvägsvagnar som på en sträcka av nästan 70 mil körs helt fossilfritt bortsett från sträckan Varberg-Falkenberg i stället kommer att ersättas av uppemot 1 000 lastbilstransporter som kör på fossilbränsle hela sträckan verkar inte bekymra politikerna menar Järnvägsfrämjandet.