Trafikverket bygger mötesspår i Välsviken

Foto: Karlstads kommun

Välsviken på Värmlandsbanan, mellan Laxå och Charlottenberg, får en ny mötesstation för att öka kapaciteten, Värmlandsbanan är Sveriges mest högtrafikerade enkelspåriga bana med anslutningar till både Västra Stambanan, Bergslagsbanan och Vänerbanan. Sträckan har stora kapacitetsbegränsningar och det höga utnyttjandet av banan medför att de tåg som trafikerar försenas, vilket inverkar negativt på punktlighet och pålitlighet.

För att öka kapaciteten och underlätta trafikeringen bygger Trafikverket en cirka 1 600 meter lång mötesstation söder om spåret. Vid Välsvikens station anläggs ytterligare en plattform vilken nås via en ny planskild gång- och cykelpassage. Verket har tagit fram en järnvägsplan för området vilket är en förutsättning för att kunna bygga mötesstationen. Denna plan har vunnit laga kraft och nu arbetar man med en bygghandling för att därefter kunna starta arbetet. Planerad byggstart är hösten 2019.

Med ett mötesspår behöver tågen inte längre stanna för att släppa fram mötande trafik. Det innebär att risken för förseningar i tågtrafiken minskar, att fler tåg kan passera och att restiden för alla tåg på Värmlandsbanan kortas. Mötesspåret i Välsviken är ett delprojekt inom projektet Tåg i tid.