InnoTrans: Knorr-Bremse visar nya bromsinnovationer för metrotåg

Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0. Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman
Ny PowerBriX-omvandlingsgenerator. Foto: Knorr-Bremse

På InnoTrans mässa presenterar tyska Knorr-Bremse PowerTech, ett dotterbolag till Knorr-Bremse, världsledande marknadsledare för bromssystem och en ledande leverantör av delsystem för järnvägs- och nyttofordon, en rad nya skräddarsydda lösningar för effektiv inbyggd strömförsörjning för järnvägsfordon.

Knorr-Bremses representant på InnoTrans nämner speciellt företagets nya PowerBriX-omvandlingsgeneration som ökar effektdensiteten med upp till 50 procent.

Knorr- Bremses ombyggda hjälpomvandlare levererar el till säkerhetsfunktioner, restauranger ombord, VVS-system, eluttag och informationsskärmar för passagerare.

På grund av ökande efterfrågan på mer komfort på tåg, ökar även kraven på enskilda konsumenter.

- Inom denna sektor har Knorr-Bremse PowerTech en ledande position, framför allt när det gäller effektiv energiförsörjning", säger Harald Schneider, VD för Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH.

​​​​​​​- Vi använder state-of-the-art kraftelektronik och kombinerar enskilda komponenter för att bilda kompletta system, förklarar Schneider.

Ny PowerBriX-omvandlingsgenerator

PowerBriX är enligt företagets representant ett utmärkt exempel på ett effektivt, modulärt, kompakt strömförsörjningssystem. Exemplet på den här nya produktfamiljen finns i Hall 17 (monter 208) och Hall 1.2. (monter 106). Produkten baseras på de senaste halvledarna av kiselkarbid (SiC). I kombination med en optimerad systemarkitektur har detta ökat effektdensiteten med cirka 50 procent jämfört med tidigare produktgenerationer.

Dessa SiC-strömhalvledare möjliggör i sin tur högre växlingsfrekvenser, vilket resulterar i lättare och mindre magnetiska komponenter och ultrakompakta ombordomvandlare.

Enheten som visas på InnoTrans är 30 procent lättare än sina föregångare och cirka 35 procent mindre. PowerTech har installerat denna teknik för första gången i effektklassen upp till 55 kVA och 750 V DC ingångsspänning, vilket enligt företagets representant ”gör produkten perfekt för användning i lätta fordon och metrotåg.”