Rapport främjar spårtrafik

Arkivbild

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har på uppdrag av Transportstyrelsen, tagit fram en ny rapport som ska ge vägledning till politiker och tjänstemän vid anläggandet av nya spårvägar. Det rapporterar Sveriges Radio.

13 svenska städer har en gång i tiden haft elektriska spårvagnar i trafik. Men bilismens framfart gjorde att många spårvägar försvann. Att spårvagnar är ganska ovanliga i Sverige gör att det finns en osäkerhet om hur de fungerar i stadstrafik med bilar, bussar, cyklister och fotgängare, anser forskarna på VTI. Det ska deras rapport råda bot på.

– Det är ett underlag för att se hur man ska utforma en spårvagnsanläggning, speciellt när det gäller andra svenska städer som funderar på spårvagnstrafik, säger Ragnar Hedström, forskare på VTI i Linköping till radion.