MTR Tech – ett underhållsbolag med ambitioner

Foto: Gustav Sjöberg, chef affärsutveckling
Foto: Niklas Karlsson, reparatör Hammarbydepån
Underhåll i Rissnedepån

Idag driver MTR Tech fem depåer och förbereder öppnande av en sjätte, underhåller 497 vagnar och gör diverse fordons- och komponentarbeten. MTR Tech är inte sysslolösa, men nu är det dags att lägga in en ännu högre växel.

MTR Tech ingår i MTR Nordic som driver tunnelbanan och pendeltågen i Stockholm, samt utmanaren MTR Express med sina snabbtåg mellan Göteborg och Stockholm. MTR har ambitiösa expansionsplaner i Norden. MTR Tech är en viktig del i tillväxtstrategin, både som leverantör till MTR inom nya uppdrag kring tågdrift och fordonunderhåll, samt genom andra affärer inom fordons- och komponentunderhåll.

Idag ansvarar MTR Tech för allt fordonsunderhåll åt tunnelbanan, men gör även fordonsarbeten och komponentunderhåll för andra tågtyper och operatörer. Bolaget är Sveriges näst största underhållsbolag räknat på antal anställda och omsättning. Trots detta är bolaget ganska okänt i Järnvägssverige.

Tunnelbaneuppdraget har länge varit kärnan i verksamheten och bolaget startades i samband med att MTR tog över tunnelbaneuppdraget 2009. Då som ett joint venture med norska Mantena, men för två år sedan köpte MTR bolaget i sin helhet och det tidigare TBT blev MTR Tech. Med detta följde expansionsambitionerna. Nu fanns också hela den globala MTR-koncernens erfarenheter att tillgå.

”Tåg är tåg”

- Vi får ibland höra att vi som mest jobbar med tunnelbaneunderhåll saknar järnvägserfarenhet, men tåg är tåg, säger Gustav Sjöberg som jobbar med affärsutveckling på MTR Tech. Skillnaderna är små och det tunnelbaneuppdraget, som är Sveriges största fordonsunderhållsuppdrag, verkligen har gett oss är förståelsen för kopplingen mellan trafikdrift och underhåll.

- Vårt bidrag till tunnelbanans punktlighet och nöjda resenärer genomsyrar hur vi jobbar inom hela organisationen. Storleken på uppdraget gör det också naturligt för oss att jobba mycket med att utveckla och optimera allt vi gör; från materialförsörjning, driftsäkerhet och produktionsplanering till hur varje jobb kan utföras snabbt och med hög kvalitet.   

Utöver underhåll av fordonen jobbar MTR Tech med hela bredden av komponentunderhåll – allt från boggieunderhåll och svetsning till elektronikverkstad. Bolaget har en teknisk kompetens som gör det möjligt att ta ett helhetsansvar i uppdragen. MTR Tech är dessutom oberoende av fordonstillverkarna när det kommer till att göra utredningar och planer för underhåll, komponentrevisioner och inte minst vid upphandling av komponenter. En effektiv organisation för materialförsörjning och certifikat i svetsning är några av de styrkor Gustav lyfter fram som konkurrensfördelar.

Skadereparationer och midlife-uppgraderingar

Hur ser då vägen framåt ut för MTR Tech?

- Vi vill växa inom samtliga tre områden som vi redan idag är duktiga på: Trafiknära fordonsunderhåll, komponentarbeten och tyngre fordonsarbeten och ombyggnationer. Vi har också erfarenheter inom underhållsutveckling och optimering som vi vet att det finns efterfrågan på i branschen, där vi ska kunna bidra med nytänkande och ett större helhetsåtagande från oss som underhållsleverantör, säger Gustav Sjöberg.

 

MTR – världsledande inom fordonsunderhåll

MTR Nordic är en del av MTR Corporation som är ett världsledande tågbolag som bland annat driver världens punktligaste tunnelbana i Hongkong, men även har verksamhet i Storbritannien och Australien. MTR:s globala verksamhet omfattar allt från tågdrift, fordonsunderhåll, infrastrukturunderhåll och stadsutveckling i stationsnära lägen.

Vill du veta mer om MTR Tech, besök hemsidan  www.mtrnordic.se/mtrtech  

 

Av: Åsa Elm