Stockholm City öppnar åter

Foto: Arild Vågen

Beräknas kunna öppna för trafik i slutet av veckan

Station Stockholm City beräknas kunna öppna för trafik i slutet av veckan. De 33 rulltrappor som inspekterats utan anmärkningar är då åter i drift. De 17 rulltrappor som ännu inte reparerats, är avstängda men fungerar att gå i. En omfattande säkerhetsbedömning ligger till grund för beslutet att öppna.

– Det här är ett steg i rätt riktning, säger Caroline Ottosson, förvaltningschef. Vi bedömer att resenärernas vardag blir avsevärt lättare med stationen öppen, även om inte alla rulltrappor fungerar.

När stationen öppnar kommer rulltrapporna från perrongernas norra del att vara igång. De övriga rulltrapporna från perrongerna kommer att stå stilla och vara säkrade för att gå i. Personal på plats kommer att hjälpa resenärer att hitta såväl hissar som fungerande rulltrappor. Stationens övriga rulltrappor rullar och är igång.

Inför öppnandet har omfattande analyser av säkerhet och trängsel genomförts. Säkerhetshöjande åtgärder kommer att sättas in, bl.a. finns extra personal på stationen för att kunna agera i säkerhetssituationer.

Den förstärkningstrafik som satts in, främst på tunnelbanan och Tvärbanan, blir kvar tills vidare. Då kapaciteten på Stockholm City påverkas av att färre rulltrappor är i drift, rekommenderar vi de resenärer som har möjlighet att välja alternativa resvägar.