Miljarder till Sundsvall för infrastruktursatsningar

Regeringens nationella transportinfrastrukturplan innehåller 622,5 miljarder kronor för åren 2018 -2029. För Sundsvalls del innebär det att samtliga planerade infrastruktursatsningar kommer att byggas under de kommande åren.

Det handlar om investeringar på över 5 miljarder kronor, 2,2 miljarder kronor mer än i den förra infrastrukturplanen. Detta för att förverkliga satsningar på:

 • Nytt resecentrum.
 • Bangårdsombyggnad.
 • Första etappen av dubbelspåret Sundsvall – Dingersjö med tågstation i Njurundabommen.
 • Ny E14-sträckning Sundsvall – Blåberget.
 • Triangelspår Bergsåker.
 • Malandsprojektet.

- Vi välkomnar att regeringen nu väljer att genomföra de stora och nödvändiga infrastruktursatsningar som vi länge har arbetat för här i Sundsvall, säger Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande.

Regeringen tillsätter även ytterligare medel för att fortsätta rusta upp Mittbanan med kapacitetsförstärkande och restidsbesparande åtgärder på hela sträckan Sundsvall – Östersund.

Andra betydelsefulla satsningar för Sundsvall är ny E4-sträckning genom Nordanstigs kommun, den industrirelaterade upprustningen av norra Ådalsbane-etappen Långsele – Västeraspby, Ostkustbane-etappen Gävle-Kringlan samt fyrspårssatsningen mellan Uppsala – Stockholm.

- Sammanfattningsvis stärker planen verkligen Sundsvalls konkurrenskraft som transportnod. Transporter kommer helt enkelt att ske säkrare, grönare och mer lönsamt än tidigare, säger Peder Björk.

Nu när planen är beslutad blickar Sundsvalls kommun redan mot nästa planrevidering, som sker om fyra år. Då finns gott hopp om att kunna få stöd för fler utbyggnadsetapper på Ostkustbanan och Ådalsbanan, samt en fortsatt utbyggnad av E14.

- Infrastrukturplanering handlar om uthållighet och hård prioritering. Nu pekar regeringen glädjande nog ut Ostkustbanan och Ådalsbanan som prioriterade objekt inför nästa planrevidering och det öppnar givetvis upp möjligheter som vi måste ta vara på, säger Martin Södergårds, infrastrukturstrateg på kommunstyrelsekontoret.

På onsdagen kom dessutom fler glädjande infrastrukturbesked. EU-kommissionen meddelade att de vill förlänga den så kallade Scand Med Korridoren, en av Europas prioriterade infrastrukturstråk, från Hallsberg till Haparanda via kustjärnvägen. Detta innebär bland annat att dubbelspåret på Nya Ostkustbanan kommer att kunna söka EU-medfinansiering på uppemot 30 procent av kostnaden.

- Korridorsförlängningen är en fråga som vi i norra Sverige arbetat tillsammans för i 15 år. Det känns nästan overkligt att vi lyckats till sist, avslutar Martin Södergårds.

Avsatta statliga medel i nationell transportplan 2018-2029

 • Sundsvall C–Dingersjö, dubbelspårsutbyggnad, 2 278 miljoner kronor
 • E4 Sundsvall, kvarvarande arbete, 245 miljoner kronor
 • Dingersjö, mötesstationer och kapacitetsförstärkning, 444 miljoner kronor
 • Bergsåker, triangelspår, 322 miljoner kronor
 • Sundsvalls hamn, Tunadalsspåret, Malandstriangeln m.m., 743 miljoner kronor
 • E14, Sundsvall–Blåberget, 260 miljoner kronor
 • Resecentrum Sundsvall (statlig medfinansiering), 71 miljoner kronor
 • Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m.m., 544 miljoner kronor
 • Sundsvall–Ånge, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder – inkl. säkerhetshöjande åtgärder, 189 miljoner kronor

Totalt: 5 096 miljoner kronor

Till detta tillkommer följande nödvändiga satsningar för Sundsvall utanför kommunen:

Långsele – Västeraspby, reinvestering, 550 miljoner kronor

Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, kapacitetshöjning, 3600 miljoner

Söderhamn–Kilafors, ökad kapacitet, STAX 25 och lastprofil C, 102 miljoner kronor

Kilafors–Holmsveden, kapacitetsåtgärder, 110 miljoner kronor

E4, Kongberget–Gnarp, 923 miljoner kronor

Ostkustbanan, fyrspår (Uppsala-länsgränsen Uppsala/Stockholm), 2 366 miljoner kronor

Ånge–Östersund, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder, 123 miljoner kronor

Totalt: 7 774 miljoner kronor

 

 

Bildtext: Anders Fredriksson, Serneke; Måns Theorin, Aeroklubben i Göteborg samt Nejc Faganelj, testpilot på Pipistrel är stolta över att Sveriges första serietillverkade elflygplan får sin bas på Säve flygplats.